HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PRUSZKOWA
III EDYCJI – 2018/2019

Kampania informacyjna

Prowadzona w  sposób ciągły

Ogłoszenie wysokości budżetu obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019

Do 1 lutego 2018r.

Ogłoszenie wysokości budżetu obywatelskiego w poszczególnych obszarach przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Do 3 lutego 2018r.

Zgłaszanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego przez Projektodawców

Od 5 lutego – Do 9 marca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów zweryfikowanych formalnie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

26 marca 2018r.

Ostateczny termin składania ew. połączonych wniosków przez Projektodawców

13 kwietnia 2018r.

Weryfikacja szczegółowa złożonych wniosków przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu

Od 27 marca – Do 9 maja 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów zweryfikowanych szczegółowo przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

11 maja 2018r.

Ostateczny termin wycofania przez Projektodawców zgłoszonych projektów

16 maja 2018r.

Ostateczny termin dla Projektodawców składania odwołań od wyników weryfikacji

16 maja 2018r.

Spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego – rozpatrzenie odwołań, ustalenie kolejności na listach do głosowania

17-18 maja 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie

21 maja 2018r.

Kampania promocyjna projektów poddanych pod głosowanie przez Projektodawców

Od 21 maja 2018r.

Głosowanie

Od 26 maja- Do 24 czerwca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów

9 lipca 2018r.

Spotkanie Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego. Ustalenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2019 roku

9-10 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów rekomendowanych do realizacji

11 lipca 2018r.

Spotkania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego i Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego – Ewaluacja procesu

wrzesień 2018 – grudzień 2019

Realizacja i wdrażanie projektów

styczeń – grudzień 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o realizacji zadań i wynikach postępowań o udzielenie zamówień publicznych

kwiecień, lipiec, październik 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego w 2019 roku

styczeń 2020r.