Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego jest to zespół powołany przez Prezydenta Pruszkowa składający się z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miasta Pruszkowa i urzędników Urzędu Miasta Pruszkowa.

Głównym celem funkcjonowania Rady jest monitorowanie i wspieranie procesu wdrażania budżetu obywatelskiego, promowanie idei budżetu, ewaluacja i wytyczanie kierunków rozwoju budżetu obywatelskiego. Rada rozpatruje również odwołania od projektów zweryfikowanych negatywnie i ustala w drodze losowania kolejność projektów na karcie do głosowania.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego z dnia 12.03.18r.