Zespół ds. budżetu obywatelskiego

Zespół ds. budżetu obywatelskiego jest to zespół powołany przez Prezydenta Pruszkowa składający się z urzędników miejskich, który odpowiedzialny jest za proces wdrażania budżetu obywatelskiego w Pruszkowie. Zespół powołany jest na czas trwania jednej edycji budżetu obywatelskiego.

Zarządzenie Nr 22-2018 Prezydenta Miasta Pruszkowaz- powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie Nr 22/2018
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz rozdziału II pkt 1 ppkt f Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie III edycja – lata 2018/2019 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego w następującym składzie:

 1. Lidia Micberger – Przewodnicząca Zespołu

 2. Agnieszka Chyłek

 3. Angelika Foremna

 4. Danuta Lothammer

 5. Dorota Matejko – Cichocka

 6. Monika Michlewicz

 7. Anna Mielniczek

 8. Magdalena Nieścioruk

 9. Dorota Szafran

 10. Beata Szyszko

 11. Małgorzata Wawrzynkiewicz

 12. Natalia Zaradna

 13. Marta Zygmuntowicz – Przybył

§ 2

Zadania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego wynikają z uchwały Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa

mgr Jan Starzyński

Pruszków czeka na Twoje pomysły!
Masz pomysł na to co powinno powstać lub zmienić się w Twojej najbliższej okolicy?
Wiesz czego potrzeba mieszkańcom?
Możesz przełożyć swoje pomysły na konkretny projekt. 
Pomocą służy Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, gdzie podczas dyżurów, można uzyskać szczegółowe informacje oraz wsparcie przy przygotowaniu projektów.

Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 – 18:00 , sala 21 Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tj.

5, 12, 19, 26 lutego i 5 marca 2018

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 2019 znajdujesz – TUTAJ

Przyjdź czekamy na Ciebie

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl