Wyniki głosowania w budżecie obywatelskim

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Rozdziałem V pkt. 16 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania przeprowadzone w dniach 27 maja – 25 czerwca 2017 roku, na projekty w poszczególnych obszarach miasta oraz listę rankingową projektów.

Wyniki głosowania i ranking będzie przedstawiony 3 lipca 2017 roku Radzie Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego, która stworzy listę rekomendowanych projektów do realizacji dla każdego z siedmiu obszarów.

Zwycięskie projekty będą realizowane w 2018 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA

 AKTUALIZACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH (FREKWENCJI) – BUDŻET OBYWATELSKI II Edycja 2017-2018

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 04 lipca dokonał aktualizacji danych statystycznych( frekwencji) zwycięskich projektów podanych do publicznej wiadomości w dniu 30 czerwca 2017r. pod kątem wskaźnika popularności projektów.  Wskaźnik popularności prezentuje statystyczne dane i pokazuje, które projekty cieszyły się największym poparciem mieszkańców w odniesieniu do poszczególnych obszarów miasta.

Mieszkańcy Pruszkowa w drodze głosowania, które odbyło się w terminie od 27 maja  do 25 czerwca 2017r. dokonali wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.  Głosowanie odbyło się za pośrednictwem karty do głosowania (papierowej lub interaktywnej).

Każdy głosujący mógł głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta dysponując łącznie 10  punktami, którymi w dowolnym  podziale obdzielić mógł dowolną liczbę wybranych projektów, poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach  wybranych projektów w różnych obszarach.  

Ogólna liczba osób głosujących w całym mieście  – 3 523  co odpowiada  7,34 % uprawnionych do głosowania (47 935 mieszkańców).

Odnośnie poszczególnych obszarów liczba oddanych głosów nie dotyczy faktycznej aktywności mieszkańców w danym obszarze.

Największa atrakcyjność projektów w siedmiu obszarach, które cieszyły się dużą popularnością wśród wszystkich mieszkańców Pruszkowa przedstawia się w sposób następujący: 

 AKTUALIZACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH (FREKWENCJI) – BUDŻET OBYWATELSKI II Edycja 2017-2018

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
e-mail; budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl