Formularze do pobrania

Lista mieszkańców miasta Pruszkowa popierających projekt zgłoszony do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Pruszkowie – edycja 2016/2017 r. (111.5 KB)

Lista mieszkańców miasta Pruszkowa popierających projekt zgłoszony do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Pruszkowie – edycja 2016/2017 r. (301.5 KB)

Formularz zgłoszeniowy projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Pruszkowie – edycja 2016/2017 r. (33.0 KB)

Zgoda na dysponowanie terenem (13.5 KB)

Zgoda na udostępnienie terenu (13.5 KB)

Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie budżetu obywatelskiego miasta Pruszkowa – edycja 2016/2017 r. (15.5 KB)

Formularz zgłoszeniowy projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Pruszkowie – edycja 2016/2017 r. (74.7 KB)

Zgoda na dysponowanie terenem (55.0 KB)

Zgoda na udostępnienie terenu (56.2 KB)

Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie budżetu obywatelskiego miasta Pruszkowa – edycja 2016/2017 r. (70.3 KB)

Wydawnictwa

Budżet Obywatelski w filmie

Logo BO do pobrania 

Informator Urzędu Miejskiego 3/2016

Ulotka informacyjna

Plakat