Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Rozdziałem V pkt. 17 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania, przeprowadzonego w dniach 5-13 września 2016 roku, na projekty w poszczególnych obszarach miasta oraz listę rankingową projektów.

Wyniki głosowania i ranking będzie przedstawiony 19 września 2016 roku Radzie Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego, która stworzy listę rekomendowanych projektów do realizacji dla każdego z siedmiu obszaru.
W całym mieście głosowało 5,1% mieszkańców, z czego ponad 62% to kobiety.
 
Frekwencja w poszczególnych obszarach miasta:
 
Obszar I  – 8,39%      (Gąsin)
Obszar II – 3,33 %     (Żbików – Bąki)        
Obszar III – 14,80%     (Tworki – Malichy)
Obszar IV – 3,10 %    (Wyględówek, Ostoja, Os. Marii)
Obszar V – 1,96 %     (Centrum)
Obszar VI – 2,01 %     (stare śródmieście)
Obszar VII – 6,93 %     (Os. Staszica cz. A i B + Os. Bol. Prusa.)

Zwycięskie projekty będą realizowane w 2017 roku.

Wyniki głosowania (277.7 KB)