OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości listy punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz rozdziału V pkt 12 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie I edycja – lata 2016/2017 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV.141.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2017 r. podaje się do publicznej wiadomości listę punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na rok 2017:

  1. obszar – Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Pływacka 16

  2. obszar – Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Mostowa  6

  3. obszar – Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Topolowa 10
    Przedszkole Niepubliczne „Jedynka”, ul. Sadowa 62

  4. obszar – Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 31

  5. obszar – Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Hubala 4

  6. obszar – Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44

  7. obszar – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jasna 2

W powyższych punktach w dniach 5-13 września 2016 r. głosowanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 1500-1900, a w sobotę i niedzielę w godz. 1000-1500.

Na projekty zgłoszone we wszystkich obszarach można głosować w dniach    5-13 września 2016 r.:
a)  w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 od poniedziałku do piątku
w godz. 9
00-1600, a w sobotę i niedzielę w godz. 1000-1500,
b) przez internet – www.pruszkow.pl

                                                                           Prezydent Miasta Pruszkowa

                                                                              /-/ Jan Starzyński

Obwieszczenie Prezydenta Miasta (349.7 KB)