Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego jest to zespół powołany przez Prezydenta Pruszkowa składający się z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miejskiej i urzędników Urzędu Miejskiego. Głównym celem funkcjonowania Rady jest monitorowanie i wspieranie procesu wdrażania budżetu obywatelskiego, promowanie idei budżetu, ewaluacja i wytyczanie kierunków rozwoju budżetu obywatelskiego. Rada rozpatruje również odwołania od projektów zweryfikowanych negatywnie i ustala w drodze losowania kolejność projektów na karcie do głosowania

 

Protokoły z posiedzeń Rady Programowej

Protokół 1-2016

Protokół 2-2016

Protokół 3-2016

Protokół 4-2016