Informacja o stanie realizacji projektów BO 2018 – II kwartał 2018

27 lipca 2018

Zgodnie z  REGULAMINEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  W PRUSZKOWIE II EDYCJI – LATA 2017/2018, stanowiącym  Załącznik do uchwały  nr  XXVI.286.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r.Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego  podaje do publicznej wiadomości  kwartalną informację o stopniu realizacji projektów .

Informacja dotycząca stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2018 - II kwartał 2018

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
e-mail:budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl