Zwycięskie projekty w BO 2019

9 lipca 2018

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 17 Regulaminu

Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie III Edycja – lata 2018/2019  podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania przeprowadzone w dniach 26 maja – 24 czerwca 2018 roku oraz listę rankingową projektów.

Wyniki głosowania i ranking będzie przedstawiony 9 lipca 2018 roku Radzie Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego, która stworzy listę rekomendowanych projektów do realizacji dla każdego z siedmiu obszarów.

11 lipca 2018r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2019r.

W całym mieście głosowało 8,89 % mieszkańców.

Frekwencja w poszczególnych obszarach miasta:

Obszar I    -    0,49 %     (Gąsin)
Obszar II   -     1,3%        (Żbików - Bąki)        
Obszar III  -     0,88 %      (Tworki - Malichy)
Obszar IV  -     0,81 %      (Wyględówek, Ostoja, Os. Marii, cz.os.B.Prusa)
Obszar V   -     1,36 %      (Centrum)
Obszar VI  -     1,17 %      (d.CBKO, Mechanicy, stare śródmieście)
Obszar VII -     2,76 %      (Os. Staszica cz. A i B +  cz. Os. Bol. Prusa.)

WYNIKI GŁOSOWANIA- pobierz

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
e-mail; budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl