GŁOSUJ! NIE ZMARNUJ SZANSY!

19 czerwca 2018

Tylko do 24 czerwca 2018 roku Mieszkańcy Pruszkowa mogą dokonać wyboru projektów zgłoszonych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Listy projektów poddanych pod głosowanie są dostępne na stronie internetowej: http://budzet-obywatelski.ehost.pl/lista-projektow-poddanych-pod-glosowanie-2019/

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się, na który projekt masz ostatecznie oddać swój głos, to zapoznaj się z informacją o projekcie : https://pruszkow.citizenpro.pl/projects

Głosować mogą Mieszkańcy Pruszkowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 14 lat i posiadają (lub opiekunowie prawni w przypadku osoby niepełnoletniej) czynne prawo wyborcze na terenie gminy Pruszków lub są na jej terenie zameldowani na stałe albo też posiadają Pruszkowską Kartę Mieszkańca.

W przypadku, gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta.

Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów.

Aby prawidłowo oddać głos na wybrane projekty należy:

  • rozdysponować 10 punktów przyznając je w dowolnym podziale wybranym projektom lub w całości jednemu projektowi, poprzez wpisanie liczby punków w polu "PUNKTACJA",
  • podać imię i nazwisko, adres zameldowania, wybrać obszar zamieszkiwania,
  • zapoznać się z oświadczeniem, podpisać kartę do głosowania.

Głosować można za pomocą karty papierowej - osobiście w wyznaczonym stacjonarnym punkcie do głosowania, punktach mobilnych podczas imprez oraz za pomocą interaktywnej karty na elektronicznej platformie https://pruszkow.citizenpro.pl/

Przypominamy: głosowanie elektroniczne trwa do 24.06.2018 do godz.23:59, natomiast głosowanie za pomocą karty papierowej w wyznaczonym punkcie stacjonarnym w Urzędzie Miasta Pruszkowa, odbywa się w godzinach pracy Urzędu i trwa do 22.06.2018 r do godz. 16.00.

Ponadto, w dniu 24.06.2018 r. w godzinach od 12.00 do 18.00 w Parku Potulickich na Wiankach, czynny jest punkt mobilny do głosowania za pomocą karty papierowej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Twój głos! Twój budżet!

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa
e-mail:budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl