Głosuj elektronicznie!

6 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

Do 24 czerwca każdy mieszkaniec Pruszkowa, który ukończył 14 lat, będzie mógł oddać swoje głosy na pomysły zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, którą obowiązkowo trzeba dołączyć do karty do głosowania.

Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców miasta Pruszków. Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę, a z efektów będziesz cieszyć się przez kolejne kilka lat.

Punkty do głosowania są uruchomione dla osób, które nie mają możliwości zagłosowania w domu, my zachęcamy Państwa do głosowania elektronicznego.

Przypominamy! Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta. Głosujący może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania (papierową lub interaktywną) i ma do rozdysponowania łącznie 10 punktów na 7 Obszarów.

Przed głosowaniem zapoznaj się z informacją o projekcie – wybierz pomysły, które uważasz za ciekawe i warte realizacji oraz upewnij się w jakim obszarze zamieszkujesz- gdyż informacja ta niezbędna jest zarówno w przypadku logowania do systemu elektronicznego jak i w głosowaniu za pomocą karty papierowej .

Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019 dostępna elektronicznie: https://pruszkow.citizenpro.pl/projects , jak również papierowo: w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, w stacjonarnym punkcie do głosowania i mobilnych punktach do głosowania podczas imprez wraz z opisem zgłoszonych projektów.

Jak odnaleźć swój obszar w którym zamieszkujesz?
Wejdź na: http://miasto.pruszkow.pl/obszary/ następnie wypełnij pole – wpisując nazwę ulicy z numerem porządkowym i po chwili pojawi się obszar w którym zamieszkujesz.

W przypadku gdy chcesz głosować bezpośrednio, załącznik z podziałem na obszary dostępny jest w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, w stacjonarnym punkcie do głosowania i mobilnych punktach do głosowania podczas imprez.

Jak głosować elektronicznie?

  1. Wejdź na stronę Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa: http://budzet-obywatelski.ehost.pl/
  2. Wybierz GŁOSUJ NA PROJEKTY : https://pruszkow.citizenpro.pl/
  3. Zaloguj się ( wybierając Logowanie w górnym menu), wypełnij po kolei pola, należy: nadać swój unikalny identyfikator złożony z liter i liczb, minimum 5 znaków, podać imię, nazwisko, adres zameldowania oraz obszar, w którym zamieszkujesz, ponadto zaakceptować oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznać się z klauzulą informacyjną.
  4. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i sprawdzeniu ich pod kątem poprawności - należy kliknąć na dole zielony przycisk - Zaloguj się.
  5. Po zalogowaniu należy wejść na Listę projektów, po czym pojawia się interaktywny formularz do głosowania. UWAGA! Na formularzu znajduje się obrazek z kodem, który trzeba prawidłowo przepisać do pola tekstowego powyżej.
  6. Masz do rozdysponowania łącznie 10 punktów na 42 projekty w 7 obszarach, możesz przydzielić je jednemu projektowi lub rozdzielić na różne projekty.
  7. Do dzieła! Wybieraj projekty, które według Ciebie są ciekawe i warte realizacji – punkty przyznawaj klikając przycisk (plus na zielonym tle) przy wybranym projekcie/projektach. Do momentu zagłosowania w każdej chwili możesz zmienić przyznaną liczbę punktów.

UWAGA ! Podczas głosowania w prawym górnym rogu ekranu monitora pojawia się informacja - ile punktów pozostało do rozdysponowania! Kontroluj ich liczbę! Głos jest ważny, gdy rozdysponujesz całą pulę punktów i na ekranie monitora pojawia się informacja: Pozostało do rozdysponowania 0 punktów! W przypadku, gdy nie rozdysponujesz całej puli np. pozostały 2 punkty – głos jest nieważny!

  1. Jeśli rozdysponowałeś już wszystkie punkty, to możesz przejść do głosowania – klikając na dole lub na górze formularza zielony przycisk : Zaakceptuj przydzielone punkty.
  2. Po zaakceptowaniu przydzielonych punktów pojawia się okno z napisem : Czy jesteś pewien? Po zapisaniu nie będziesz mógł zmienić rozdysponowania punktów! Na dole okna pojawiają się dwa przyciski : ZREZYGNUJ (szary) lub TAK (zielony). Jeśli jesteś pewien swojego wyboru -kliknij TAK, a jeśli się wahasz, zastanów się jeszcze chwilę klikając ZREZYGNUJ- tym sposobem wrócisz ponownie do głosowania.
  3. Po głosowaniu pojawia się następujący tekst: Głosy zostały zapisane. Dziękujemy za udział w głosowaniu.

Pamiętaj! Koniecznie wyloguj się z programu, klikając przycisk w górnym rogu- Wyloguj!

Zagłosuj, bo warto! Twój głos ma znaczenie! Weź udział w głosowaniu na najlepszy według Ciebie projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2019 rok i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 1 250 000 złotych!

Głosowanie elektroniczne trwa do 24.06.2018 do godz.23:59.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa
e-mail:budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl