WYBIERAJ PROJEKTY!

1 czerwca 2018

Szanowni Państwo!

Od 26 maja br. można głosować na projekty zgłoszone w III Edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019. W tym roku poddanych pod głosowanie zostało 42 projekty w 7 Obszarach.

W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 14 lat. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem karty do głosowania i trwa do 24 czerwca 2018r.

Zasady głosowania

Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta.

Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów. Lista projektów na które można zagłosować jest zamieszczona w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej http://budzet-obywatelski.ehost.pl/lista-projektow-poddanych-pod-glosowanie-2019/

Przypominam! Głos oddać można jednokrotnie w wybranej przez głosującego formie – bezpośrednio lub drogą elektroniczną.

Głosowanie przeprowadza się poprzez:

  1. a) złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny w wyznaczonym punkcie do głosowania na terenie Miasta Pruszkowa, albo
  2. b) wypełnienie i przesłanie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej https://pruszkow.citizenpro.pl

W przypadku gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia, do papierowej karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

W przypadku głosowania elektronicznego należy dołączyć skan w/w dokumentu.

Głos jest traktowany jako nieważny gdy został oddany ponownie lub głosujący nie wypełnił pól dotyczących danych głosującego tj. imię i nazwisko, adres zameldowania, lub nie podpisał karty do głosowania, lub nie przydzielił na karcie do głosowania żadnych punktów, lub głosujący przydzielił łącznie więcej niż 10 punktów.

Gdzie można zagłosować?

  1. w wyznaczonym stacjonarnym punkcie do głosowania na terenie miasta Pruszkowa, w godzinach pracy wymienionej instytucji,
  2. poprzez stronę internetową https://pruszkow.citizenpro.pl,
  3. c) w wyznaczonych mobilnych punktach do głosowania podczas imprez miejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur Budżetu Obywatelskiego 2019 oraz Lista punktów stacjonarnych i mobilnych do głosowania - dostępne na stronie www.pruszkow.pl w zakładce Budżet Obywatelski Pruszkowa.

Serdecznie zapraszam do głosowania! Zagłosuj i wybieraj projekty! Twój głos ma znaczenie!

Jan Starzyński

Prezydent Miasta Pruszkowa