LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE W RAMACH BO 2019 R.

21 maja 2018

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na podstawie Rozdziału IV pkt. 21 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie III Edycja – lata 2018/2019 podaje do publicznej wiadomości listę projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, wg kolejności projektów na karcie do głosowania, ustalonych przez Radę Programową ds. Budżetu Obywatelskiego w drodze losowania w dniu 17 maja 2018r.

Głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na rok 2019, odbędzie się w dniach 26 maja - 24 czerwca 2018r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa
e-mail:budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl