WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO BO 2019

26 marca 2018

W dniu 9 marca 2018 roku zakończono przyjmowanie wniosków do III Edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019.

Do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zgłoszono 69 projektów.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał wstępnej weryfikacji formalnej projektów. Przedstawiamy szczegółowe zestawienie złożonych projektów - do pobrania

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszków.pl