NOWY SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PRUSZKOWA

28 luty 2018

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński powołał nowy skład Rady Programowej do spraw Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa – Zarządzeniem nr 42/2018 z dnia 20 lutego 2018r. W jej skład wchodzi 24 osób : 11 mieszkańców Pruszkowa, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 4 radnych Miasta Pruszkowa, 4 reprezentantów Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Głównym celem funkcjonowania Rady jest monitorowanie i wspieranie procesu wdrażania budżetu obywatelskiego, promowanie idei budżetu , w tym m.in.: uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami, ewaluacja i wytyczanie kierunków rozwoju budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje również odwołania od projektów zweryfikowanych negatywnie i ustala w drodze losowania kolejność projektów na karcie do głosowania.

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński pierwsze posiedzenie Rady ustalił na dzień 12 marca 2018r. w Sali 59 Urzędu Miasta Pruszkowa. Początek posiedzenia o godz. 17.00.

Zarządzenie(pobierz)

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa

e-mail:budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl