Głosowanie! Odliczamy - pozostało tylko 3 dni! Masz jeszcze szansę!

22 czerwiec 2018

Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019.

W dniu 9 lipca 2018r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego poda do publicznej wiadomości wyniki głosowania oraz listę rankingową projektów w poszczególnych obszarach, które w powszechnym głosowaniu otrzymały najwięcej poparcia, a więc tych, które mieszkańcy uznali za najbardziej potrzebne w życiu codziennym.

Na podstawie listy rankingowej Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego tworzy listy rekomendowanych projektów dla każdego z obszarów do realizacji w roku 2019.

Za rekomendowane do realizacji mogą zostać uznane te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów z ważnych głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w danym obszarze.

Listy projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2019 zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 11 lipca 2018r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

e-mail: budżetobywatelski@miasto.pruszkow.pl