Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2019

11 lipiec 2018

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego, na posiedzeniu w dniu 9 lipca  2018 roku, na podstawie Rozdziału VI pkt 18 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie III Edycja – lata 2018/2019 utworzyła listę rekomendowanych do realizacji w 2019 projektów dla każdego z obszarów miasta.

Rada na podstawie regulaminu wskazała projekty, które uzyskały największą liczbę punków z ważnych głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w danym obszarze. W sytuacji, gdy pozostałe w obszarze środki finansowe nie pozwalały na realizację kolejnego projektu za rekomendowany do realizacji był uznawany projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieściły się w kwocie pozostałej do rozdysponowania.

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego rekomenduje Prezydentowi Miasta oraz Radzie Miasta Pruszkowa następujące projekty:

Obszar I

 • Mini SKATEPARK na Gąsinie

Obszar II

 • Seniorada III – Żbików
 • Nowe oblicze „Dzwonu Żbikowa”
 • Rodzinne Grillowanie – miejsce na piknik w Parku Mazowsze
 • Szersza Perspektywa – pokazy filmowe na Żbikowie
 • Znani i nieznani ludzie z Pruszkowa

 Obszar III

 • Świetlica osiedlowa dla Mieszkańców
 • Kwiaty w donicach przy ul. Partyzantów 22 – nowoczesny design
 • Czyste i zielone Tworki

Obszar IV

 • Czas na Nas! - j. angielski i j. portugalski
 • Czysto po pieskach na Ostoi
 • Integracja społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie komunikacji i informacji pomiędzy mieszkańcami Dzielnicy Ostoja

Obszar V

 • Seniorada III – Centrum
 • Psie sprawy- montaż dystrybutorów torebek na psie odchody w obszarze nr V

Obszar VI

 • Piknik w Zanie
 • Śniadania w Parku – sezon 5
 • Psie sprawy- montaż dystrybutorów torebek na psie odchody w obszarze nr VI

Obszar VII

 • Aktywny Senior obszar VII
 • Oświetlenie płyty boiska piłkarskiego „Ligi Szóstek Piłkarskich Osiedla Staszica” w Pruszkowie
 • Grillowanie na Żwirowisku – miejsce na piknik w parku „Żwirowisko”

Ponadto, Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z ust. 22 Rozdziału VI Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie III EDYCJA – LATA 2018/2019, biorąc pod uwagę, że pula środków przewidziana na realizację projektów rekomendowanych w 2019 roku w obszarach II, III, IV, V, VI i VII nie została wyczerpana ( łącznie środki niewykorzystane = 120 823,88 zł), rekomenduje przekazanie w części pozostających środków finansowych na realizację projektu pn.  Oświetlenie płyty boiska piłkarskiego „Ligi Szóstek Piłkarskich Osiedla Staszica” w Pruszkowie w obszarze VII, w którym była najwyższa frekwencja – 2,76 %.Szacunkowy koszt realizacji tego projektu 108 500,00 zł.

 

Pozostałe  środki w kwocie  12 323,88 złpozostawia jako rezerwa budżetowa w przypadku  ust. 1 pkt. e Rozdział  VII Regulaminu Budżetu  Obywatelskiego w Pruszkowie III EDYCJA – LATA 2018/2019.

 

PROJEKTY REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU - POBIERZ

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego