WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO III EDYCJI BO 2019

11 maja 2018

Szanowni Państwo

Zgodnie z ust.16 i 17 Rozdziału IV Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie III edycja – lata 2018/2019 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017 r., Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listę projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz listę projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Informujemy, że Projektodawcy przysługuje w terminie 3 dni roboczych, od daty podania do publicznej wiadomości listy projektów, prawo wniesienia odwołania do Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego. Odwołanie należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta w godzinach pracy urzędu bądź drogą mailową na adres budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl w terminie do 16 maja 2018 roku.

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie do BO 2019 -   pobierz

Lista projektów zweryfikowanych negatywnie do BO 2019 - pobierz

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
e-mail:budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl