WAŻNE! ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE BO NA 2019 ROK!

11 maja 2018

Budżet Obywatelski to proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Pruszkowa. Proces ten jest w trakcie realizacji zgodnie z Harmonogramem wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zachodzi konieczność dostosowania zapisów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie III Edycja – Lata 2018/2019 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok w Rozdziale III ust. 11 oraz w Rozdziale VI ust. 5 i ust. 8.

W dniu 26 kwietnia 2018r. Rada Miasta Pruszkowa podjęła Uchwałę Nr XLV.515.2018 zmieniającą Uchwałę Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok ( opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 30 kwietnia 2018, poz. 4756) - pobierz

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa
e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl