Informacja o stanie realizacji projektów BO 2018 – I kwartał 2018

27 kwietnia 2018

Zgodnie z REGULAMINEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PRUSZKOWIE II EDYCJI – LATA 2017/2018, stanowiącym Załącznik do uchwały nr XXVI.286.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o stopniu realizacji projektów .

 

Informacja dotycząca stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2018 - I kwartał 2018