69. PROJEKTÓW DO BO NA ROK 2019! BRAWO WY!

15 marca 2018

W dniach 5 lutego - 9 marca mieszkańcy mogli składać swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. W tym roku mieszkańcy wykazali się wielką inicjatywą, zgłoszono 69 projektów. Wszyscy ci, którzy zaangażowali się w tę obywatelską inicjatywę mają szansę na realizację swoich pomysłów.

Dziękujemy wszystkim autorom i osobom zaangażowanym w tworzenie projektów za aktywność i czas poświęcony na przygotowanie projektów. Brawo WY!

Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem formalnym przez Zespół  ds. Budżetu Obywatelskiego  powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pruszkowa.  Wszystkie projekty  zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym  przekazane zostaną do dalszej weryfikacji  merytorycznej  do odpowiednich  komórek organizacyjnych Urzędu.

W trakcie realizacji zarówno Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego jak również pracownicy merytoryczni mogą się kontaktować z autorem projektu by uzupełnić brakujące dane lub potwierdzić przekazane informacje.

Zgodnie z harmonogramem III Edycji Budżetu Obywatelskiego w dniu 26 marca 2018r zostanie podana lista projektów zweryfikowanych pod względem formalnym .Projekty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym zostaną przekazane do weryfikacji merytorycznej.

Po zakończeniu procesu weryfikacji pod względem merytorycznym zgłoszonych projektów w dniu 11 maja 2018r opublikowana zostanie  lista,  projektów zweryfikowanych pozytywnie  i lista projektów zweryfikowanych negatywnie  wraz z uzasadnieniem.

Zweryfikowane pomyślnie projekty wezmą udział w głosowaniu w dniach 26 maja -24 czerwca 2018 r, w którym będą walczyły o poparcie mieszkańców.

Dziękujemy za zaangażowanie i włączenie się w Budżet Obywatelski Pruszkowa!

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl
tel.: 604-790-760