BUDŻET OBYWATELSKI W OBSZARACH

2 Luty 2018

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2018 roku dokonał podziału kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na rok 2019 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 28/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2018 roku, w wysokości 1 250 000,00 zł.
Kwota środków finansowych Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa
na 2019 rok dla każdego z 7 obszarów, została wyliczona na podstawie algorytmu określonego w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie – Lata 2018-2019 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017 roku.
Wysokość budżetu obywatelskiego dla poszczególnych obszarów miasta wynosi:

Obszar I 159 913,12 zł

Obszar II 249 322,20 zł

Obszar III 148 164,92 zł

Obszar IV 172 646,58 zł

Obszar V 155 764,73 zł

Obszar VI 161 336,95 zł

Obszar VII 202 851,50 zł
---------------------------------------
Łącznie 1 250 000,00 zł

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl