ROZPOCZYNAMY III EDYCJĘ BO 2019

7 Styczeń 2018

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy III Edycję Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na 2019 rok. Serdecznie Państwa zachęcam do włączenia się w te działania, bo po prostu warto mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas i nas dotyczy.

Pruszkowski budżet obywatelski krok po kroku (skrót)

  • 1 lutego ogłoszona będzie wysokość budżetu obywatelskiego Pruszkowa na 2019 rok,

  • 3 lutego podział kwoty na 7 obszarów miasta,

  • 5 lutego - 9 marca 2018 roku projektodawcy mogą zgłaszać propozycje projektów,

  • 21 maja 2018 podana lista projektów do głosowania,

  • 26 maja- 24 czerwca 2018 głosowanie,

  • 9 lipca podanie wyników do głosowania.

Szczegółowy harmonogram działań Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Poniżej wyjaśniam podstawy, cele i zasady budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski – co to jest?

Budżet obywatelski (partycypacyjny), to efekt działań w wyniku których mieszkańcy sami lub za pośrednictwem organizacji społecznych decydują o przeznaczeniu wydzielonej części budżetu miasta. Idea budżetu obywatelskiego opiera się na założeniu, że wnioski do niego wynikają z głębokiej wiedzy o mieście uzyskiwanej na częstych, regularnych spotkaniach z władzami.   

Komu służy budżet obywatelski?

Budżet obywatelski służy wszystkim grupom mieszkańców, organizacjom pozarządowym i lokalnym władzom. Mieszkańcy zmieniają postrzeganie swojej roli w procesie decyzyjnym oraz zaczynają dostrzegać swoje własne interesy, chętniej włączają się w działania organizacji społecznych. Samorząd lokalny i mieszkańcy uczą się porozumiewać w kwestii priorytetów budżetowych, co w konsekwencji sprzyja budowie społecznej spójności, zgody i przejrzystości działania władz, które dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców będą mogły podejmować lepsze decyzje.

Co można zyskać?

Udział w tworzeniu budżetu obywatelskiego daje realny wpływ na działania miasta w którym żyjemy i wiedzę o zasadach funkcjonowania samorządu lokalnego – daje możliwość i prawo do decydowania o celach, na które wydawane są wspólne pieniądze. Integracja mieszkańców wokół wskazanych celów buduje lokalne więzi, a konkretne efekty wspólnych decyzji zwiększają identyfikację ze wspólnotą i odpowiedzialność za wspólne sprawy i przestrzeń publiczną.

Kto może decydować?

Wnioski do budżetu obywatelskiego mogą składać wszyscy mieszkańcy Pruszkowa mający ukończone 14 lat, a głosować mogą mieszkańcy, którzy w dniu głosowania ukończyli 14 lat.

Wszystkie informacje i terminy związane z tworzeniem budżetu obywatelskiego na 2019 rok będą zamieszczane na miejskiej stronie internetowej- zakładka Budżet Obywatelski, w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Konsultacje Społeczne, na portalu społecznościowym Facebook, w Informatorze Urzędu Miejskiego, w prasie lokalnej i na plakatach.

Jan Starzyński
Prezydent Miasta Pruszkowa