Budżet Obywatelski w Pruszkowie

Dokumenty do pobrania

    


Załączniki:
  • Załącznik nr 1- PODZIAŁ NA OBSZARY 2019 [POBIERZ]
  • Załącznik nr 2- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [POBIERZ]
  • Załącznik nr 3- LISTA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRUSZKOWA POPIERAJĄCYCH PROJEKT [POBIERZ]
  • Załącznik nr 4- ZGODA NA DYSPONOWANIE TERENEM [POBIERZ]
  • Załącznik nr 5- ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE TERENU [POBIERZ]
  • Załącznik nr 6 - ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO [POBIERZ]
  • Załącznik nr 7- KARTA DO GŁOSOWANIA [POBIERZ]
  • Załącznik nr 8- HARMONOGRAM WDRAŻANIA [POBIERZ]