Budżet Obywatelski w Pruszkowie

Jak głosować

Głosuj elektronicznie!

Szanowni Państwo,

Do 24 czerwca każdy mieszkaniec Pruszkowa, który ukończył 14 lat, będzie mógł oddać swoje głosy na pomysły zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, którą obowiązkowo trzeba dołączyć do karty do głosowania.

Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców miasta Pruszków. Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę, a z efektów będziesz cieszyć się przez kolejne kilka lat.

Punkty do głosowania są uruchomione dla osób, które nie mają możliwości zagłosowania w domu, my zachęcamy Państwa do głosowania elektronicznego.

Przypominamy! Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta. Głosujący może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania (papierową lub interaktywną)  i ma do rozdysponowania łącznie 10 punktów na 7 Obszarów.

Przed głosowaniem zapoznaj się z informacją o projekcie – wybierz pomysły, które uważasz za ciekawe i warte realizacji oraz upewnij się w jakim obszarze zamieszkujesz- gdyż  informacja ta niezbędna jest zarówno w przypadku logowania do systemu elektronicznego  jak i w głosowaniu za pomocą karty papierowej .

Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019 dostępna elektronicznie: https://pruszkow.citizenpro.pl/projects , jak również  papierowo: w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, w stacjonarnym punkcie do głosowania i mobilnych punktach do głosowania podczas imprez wraz z opisem zgłoszonych projektów.

Jak odnaleźć swój obszar w którym zamieszkujesz?                                                              Wejdź na: http://miasto.pruszkow.pl/obszary/  następnie wypełnij pole – wpisując nazwę ulicy z numerem porządkowym i po chwili pojawi się obszar w którym zamieszkujesz.

W przypadku gdy chcesz głosować bezpośrednio, załącznik z podziałem na obszary dostępny jest w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, w stacjonarnym punkcie do głosowania i mobilnych punktach do głosowania podczas imprez.

Jak głosować elektronicznie?


  1. Wejdź na stronę Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa: http://budzet-obywatelski.ehost.pl/
  2. Wybierz GŁOSUJ NA PROJEKTY : https://pruszkow.citizenpro.pl/
  3. Zaloguj się ( wybierając Logowanie w górnym menu), wypełnij po kolei pola, należy: nadać swój unikalny identyfikator złożony z liter i liczb, minimum 5 znaków, podać imię, nazwisko, adres zameldowania oraz obszar, w którym zamieszkujesz, ponadto zaakceptować oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznać się z klauzulą informacyjną.
  4. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i sprawdzeniu ich pod kątem poprawności - należy kliknąć na dole zielony przycisk - Zaloguj się.
  5. Po zalogowaniu należy wejść na Listę projektów, po czym pojawia się interaktywny formularz do głosowania. UWAGA! Na formularzu znajduje się obrazek z kodem, który trzeba prawidłowo przepisać do pola tekstowego powyżej.
  6. Masz do rozdysponowania łącznie 10 punktów na 42 projekty w 7 obszarach, możesz przydzielić je jednemu projektowi lub rozdzielić na różne projekty.
  7. Do dzieła! Wybieraj projekty, które według Ciebie są ciekawe i warte realizacji – punkty przyznawaj klikając przycisk (plus na zielonym tle) przy wybranym projekcie/projektach. Do momentu zagłosowania w każdej chwili możesz zmienić przyznaną liczbę punktów.

UWAGA ! Podczas głosowania w prawym górnym rogu ekranu monitora pojawia się informacja - ile punktów pozostało do rozdysponowania! Kontroluj ich liczbę! Głos jest ważny, gdy rozdysponujesz całą pulę punktów i na  ekranie monitora pojawia się informacja: Pozostało do rozdysponowania 0 punktów! W przypadku, gdy nie rozdysponujesz całej puli np. pozostały 2 punkty – głos  jest nieważny!

  1. Jeśli rozdysponowałeś już wszystkie punkty, to możesz przejść do głosowania – klikając na dole lub na górze formularza zielony przycisk : Zaakceptuj przydzielone punkty.
  2. Po zaakceptowaniu przydzielonych punktów pojawia się okno z napisem : Czy jesteś pewien? Po zapisaniu nie będziesz mógł zmienić rozdysponowania punktów! Na dole okna pojawiają się dwa przyciski : ZREZYGNUJ (szary) lub TAK (zielony). Jeśli jesteś pewien swojego wyboru -kliknij TAK, a jeśli się wahasz, zastanów się jeszcze chwilę klikając ZREZYGNUJ- tym sposobem wrócisz ponownie do głosowania.
  3. Po głosowaniu pojawia się następujący tekst: Głosy zostały zapisane. Dziękujemy za udział w głosowaniu.

Pamiętaj! Koniecznie wyloguj się z programu, klikając przycisk w górnym rogu- Wyloguj!

Zagłosuj, bo warto! Twój głos ma znaczenie! Weź udział w głosowaniu na najlepszy według Ciebie projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2019 rok i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 1 250 000 złotych!

Głosowanie elektroniczne trwa do 24.06.2018 do godz.23:59.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa

e-mail:budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl