Budżet Obywatelski w Pruszkowie

Budżet Obywatelski w Pruszkowie

Głosowanie aktywne od 26 maja do 24 czerwca

 

Lista projektów
  • Kampania

  • Zgłaszanie projektów

  • Weryfikacja

  • Głosowanie

  • Ogłoszenie wyników

Najważniejsze informacje o Budżecie Obywatelskim

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski - to proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Pruszkowa, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój Pruszkowa - Twojej Małej Ojczyzny!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta Pruszkowa, którzy ukończyli 14 lat i posiadają (lub ich opiekunowie prawni w przypadku osób niepełnoletnich) czynne prawo wyborcze na terenie Miasta Pruszkowa lub są na jej terenie zameldowani na stałe lub posiadają Pruszkowską Kartę Mieszkańca.