Kategoria

Obszar VI

Koszt zadania po weryfikacji

34900 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie ul.Kościuszki 47


3. Opis projektu

Projekt zakłada naukę umiejętności tworzenia scenariusza, widowiska lub spektaklu ukazującego problemy współczesnej młodzieży. Po warsztatach tematycznych zostanie ogłoszony konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpi w miesiącu październiku. W celu pogłębienia tej tematyki zorganizowane zostaną ogólnodostępne 3 spotkania z autorami scenariuszy oraz 4 wyjazdy na spektakle teatrów zawodowych i 4 spotkania z amatorskimi grupami (pokaz przedstawienie + dyskusja).


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Z właściwym doborem tematyki adresowanej do młodzieży wiele grup artystycznych ma trudności, dlatego też zakładamy realizację całego cyklu edukacyjnego przybliżającego technikę powstawania materiałów na scenę. Pomocą będzie udział fachowców oglądanie spektaklu i dyskusje warsztatowe. Stworzy to możliwość nabycia umiejętności przez młodzież i ich opiekunów.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Główny trzon odbiorców programu to twórcza młodzież, nauczyciele i wychowawcy i dorosłe chętne do udziału osoby.