KURTYNA W GÓRĘ

Kategoria

Obszar VI

Koszt zadania po weryfikacji

35300 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie ul. Kościuszki 47


3. Opis projektu

Projekt jest kontynuacją dwóch poprzednich projektów "Twarzą w Twarz" i "Cienie i Blaski" realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2017/2018. Projekt ma charakter całoroczny i obejmuje:

-zorganizowanie warsztatów aktorskich w zakresie kultury słowa, emisji i higieny głosu, gestu i kontaktu z partnerem

-spotkania z wybitnymi aktorami, reżyserami i twórcami teatru

-wyjazdy do teatrów zawodowych

-kontynuacja festiwalu teatrów amatorskich z województwa stołecznego

-organizacja konkursu na nazwę festiwalu


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Miasto Pruszków zamieszkuje duża grupa ludzi młodych, uczących się i pracujących, która nie ma możliwości korzystania z dorobku placówek kultury Warszawy. Poprzez udział w realizacji projektu stworzymy szanse na poznanie różnych form sztuki co pozwoli w konsekwencji zaistnieć nawet najbardziej skromnym osobom i stać się aktywnymi dla własnego środowiska. Realizacja założeń autora projektu przysporzy miastu wielu ludzi młodych, oddanych działalności na rzecz miasta.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt adresowany do środowiska młodzieży szkół średnich. Zadaniem autora jest wyedukowanie grupy młodzieżowej, która w przyszłości stanie się przez swoją aktywność liderem w propagowaniu problemów kultury i jej różnych dziedzin. Projekt będzie obejmował działania z zakresu edukacji teatralnej, wychowania artystycznego i przygotowania większej grupy uczestników do twórczego myślenia i działania.