Śniadania w Parku - sezon 5.

Kategoria

Obszar VI

Koszt zadania po weryfikacji

16000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Pruszków, Park im. Tadeusza Kościuszki lub inny park miejski


3. Opis projektu

W ramach projektu zostaną zorganizowane 5 pikników dla całych rodzin, podczas których organizatorzy (wybrani przez koordynatora ochotnicy) zorganizują aktywny wypoczynek i wspólną zabawę dla mieszkańców Pruszkowa w wybrane weekendy maja, czerwca i września 2019 r. Charakter wydarzenia będzie podporządkowany jego celom tj. stwarzanie okazji do wartościowego spędzania weekendów w Pruszkowie, w gronie rodziny, przyjaciół i sąsiadów, promocja zdrowia poprzez wspólne jedzenie zdrowego śniadania i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, motywacja do rozwijania zainteresowań, poszukiwania pasji i miejsc ich realizacji wraz z członkami pruszkowskich klubów zainteresowań, grup nieformalnych, wolontariuszy lokalnych fundacji, stowarzyszeń, pracowników instytucji kultury i firm, które prowadzą odpowiedzialny biznes. Efekty z realizacji wydarzenia takie jak np. materiały dotyczące odkrywania walorów Pruszkowa, które wspólnie z prowadzącymi stworzą uczestnicy czyli np.: makiety, rysunki, zdjęcia, instalacje, ścieżki spacerów po Pruszkowie będą publikowane w Internecie i umieszczane w przestrzeni publicznej w wybranych do tego celu miejscach. Istotnym elementem projektu będzie kilkanaście spotkań organizatorów atrakcji wydarzenia. Spotkania przybiorą formę kilkugodzinnych warsztatów, podczas których uczestnicy będą motywowani do zespołowej pracy, identyfikowania walorów dawnego i współczesnego Pruszkowa, potrzeb i preferencji do form spędzania wspólnego czasu mieszkańców Pruszkowa podczas Śniadań w Parku. Efektem tych spotkań będzie zmotywowany zespół, który pod opieką koordynatora przygotuje i zrealizuje wartościowy program zabaw, konkursów, warsztatów i innych atrakcji 5. sezonu Śniadań w Parku.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Śniadania w Parku zyskały duże grono sympatyków spośród mieszkańców Pruszkowa ze względu na ich otwarty, wielopokoleniowy i społeczny charakter. Śniadania w Parku odbywały się w Pruszkowie cyklicznie od 2015 r. dzięki zaangażowaniu pomysłodawczyni Śniadań w Parku - Emilia Frydrych, animatorki kultury z wykształcenia i prezes Społecznego Stowarzyszenia “Forum Pruszków” oraz zasobów Stowarzyszenia “Forum Pruszków”. Ich program projektowany był przez zgłaszających się ochotników, głównie członków innych lokalnych organizacji tj. np.: Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt, Stowarzyszenie Socjus, Klub Honorowych Dawców Krwi “Serce Pruszkowa” i Fundacja RiM. Jednak wszyscy wymienieni organizatorzy nie są w stanie zapewnić niezbędnego sprzętu, materiałów, nagród w konkursach i funduszy do realizowania każdego Śniadania w Parku. Po kilku latach doświadczenie w organizacji tego wydarzenia pokazuje, że popularność wydarzenia przewyższyła możliwości czasowe i zasoby ochotników z pruszkowskich organizacji. Logistyka i merytoryczna koordynacja przygotowań, współpracy z wolontariuszami i partnerami, promocji i informowania o wydarzeniu oraz starania się o wsparcie rzeczowe i finansowe wydarzenia zajmuje znacznie więcej czasu, niż można przeznaczyć na pracę społeczną.

Cykliczność wydarzenia może okazać się niemożliwa do podtrzymania w 2019 r. Dlatego inicjatywa została zgłoszona do Budżetu Obywatelskiego, żeby móc przygotować atrakcyjny i wartościowy wypoczynek w parku dla kilkuset uczestników w różnym wieku, w tym wspólne śniadania, zabawy, warsztaty i konkursy, przy czym podczas przygotowań będzie w pełni wykorzystany lokalny potencjał, tj. zmotywowani do pracy na rzecz wydarzenia ochotnicy z różnych grup społecznych.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Pruszkowskie rodziny, dzieci, dorośli, młodzież, seniorzy, a także niepełnosprawni i osoby zagrożone wykluczeniem.

Formuła Śniadań w Parku zakłada bezpłatne uczestnictwo wszystkich mieszkańców Pruszkowa. Podczas 5 edycji wydarzenia atrakcje będą dobrane do wieku, zainteresowań i możliwości uczestników, ale głównie będą integrowały do wspólnych działań.

Prowadzącymi atrakcje będą przygotowani ochotnicy.