SENIORADA III - CENTRUM

Kategoria

Obszar V

Koszt zadania po weryfikacji

48813 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

OBSZAR MIASTA PRUSZKOWA, OKOLICE PRUSZKOWA, CAŁA POLSKA


3. Opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA: UTRZYMANIE KLUBU SENIORA NA UL. HUBALA (3H TYG), GIMNASTYKA W PARKU Z WYKORZYSTANIEM SIŁOWNI PLENEROWEJ (1H TYG.), MIN. 3 WYCIECZKI NA STADION NARODOWY PO MIN. 50 OS. (1 WYCIECZKA), MIN. 3 WYCIECZKI DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK PO MIN. 50 OS. (1 WYCIECZKA), MIN. 2 WYCIECZKI DO KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO PO 100 OS. (1 WYCIECZKA).


4. Uzasadnienie realizacji projektu

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH ORAZ BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB STARSZYCH W SPOŁECZEŃSTWIE. ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU I OSAMOTNIENIU OSÓB STARSZYCH ORAZ ICH INTEGRACJA Z MŁODSZYMI MIESZKAŃCAMI MIASTA PRUSZKOWA. PODTRZYMYWANIE KONTAKTÓW OSÓB STARSZYCH Z RÓWIEŚNIKAMI ORAZ PROWOKOWANIE OKAZJI DO ZAPOZNAWANIA NOWYCH ZNAJOMYCH. CELE TE, REALIZOWANE BĘDĄ ZA POMOCĄ CYKLICZNYCH SPOTKAŃ SENIORÓW ORAZ WYJAZDÓW INTEGRACYJNO-REKREACYJNYCH. DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU AKTYWIZACJĘ ŚRODOWISK SENIORSKICH.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

MIESZKAŃCY MIASTA PRUSZKOWA 60+