"Aktywny Senior" obszar VII

Kategoria

Obszar VII

Koszt zadania po weryfikacji

140500 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Pruszków


3. Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się zaktywizowanie pruszkowskich seniorów na płaszczyźnie kultury i rozwoju fizycznego. Służyć temu mają wyjazdy do instytucji propagujących kulturę i sztukę a także zajęcia gimnastyczne:

- 3 wycieczki autokarowe jednodniowe każdorazowo 50 - seniorów mieszkańców Pruszkowa (organizator pokrywa następujące koszty: transport, ubezpieczenie, koszty przewodnika, bilety wstępu, zestawy słuchawkowe)

- 1 wycieczka autokarowa, 2 dniowa, dla 50 seniorów - mieszkańców Pruszkowa (organizator pokrywa następujące koszty: transport, ubezpieczenie, koszty przewodnika, bilety wstępu, zestawy słuchawkowe, nocleg, 2 posiłki)

- 4 wyjazdy na imprezy kulturalne (teatry, operetki) każdorazowo dla 50 seniorów mieszkańców Pruszkowa (organizator pokrywa następujące koszty: transport, ubezpieczenie, bilety wstępu)

- 4 wyjścia do kina w Pruszkowie każdorazowo dla 50 seniorów - mieszkańców Pruszkowa (organizator pokrywa koszty zakupu biletów wstępu)

- zajęcia gimnastyczne: pilates 2 razy w tygodniu dla około 20 osób, gimnastyka dla osób z problemami kręgosłupa - 2 razy w tygodniu dla około 20 osób (organizator pokrywa następujące koszty: opłaty instruktorów, wynajem sali, zakup karimat 20 sztuk)

- 4 zabawy dla seniorów z DJ-em (organizator pokrywa następujące koszty: wynajem sali, DJ, poczęstunek, ubezpieczenie)

- 4 prelekcje (organizator pokrywa następujące koszty: opłaty prowadzących prelekcje, wynajem sali, poczęstunek)


4. Uzasadnienie realizacji projektu

W Pruszkowie mieszka ponad 14 tysięcy seniorów, którzy zwykle spędzają czas w domu lub na spacerach blisko miejsca zamieszkania. Przeważnie czują się oni niepotrzebni, a wręcz wykluczeni ze społeczeństwa, które - jak uważają - nie dostrzega ich potrzeb. Celem projektu jest zaktywizowanie seniorów i zainspirowanie do poprawienia kondycji psychicznej i fizycznej oraz jakości spędzania wolnego czasu w sposób wartościowy, twórczy i rozwojowy. Ponadto założeniem jest także zintegrowanie seniorów w ich środowisku lokalnym, nie tylko poprzez pokazanie społeczeństwu potrzeb ludzi starszych ale także poprzez zachęcenie i ośmielenie seniorów do włączenia się w życie społeczności.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt skierowany jest dla mieszkańców Pruszkowa w wieku 60+.