SENIORADA III - ŻBIKÓW

Kategoria

Obszar II

Koszt zadania po weryfikacji

132000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

OBSZAR MIASTA PRUSZKOWA, ŻBIKÓW, OKOLICE PRUSZKOWA, CAŁA POLSKA


3. Opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ: GIMNASTYKA: NA TERENIE ŻBIKOWA MIN.PO 2 GODZ. TYGODNIOWO, ZABAWY TANECZNE - MIN. 4 W ROKU, MIN. 5 WYCIECZEK 1 DNIOWYCH PO POLSCE DLA CO NAJMNIEJ 100 OSÓB (EW.1 RODZAJ WYCIECZKI W DWÓCH TERMINACH),MIN.6 WYKŁADÓW NA TEMATY SPOŁ., WYJŚCIA DO KINA NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA - MIN. 3 DLA MIN. 50 OSÓB, UTWORZENIE KLUBU SENIORA NA TERENIE DZIELNICY ŻBIKÓW


4. Uzasadnienie realizacji projektu

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH ORAZ BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB STARSZYCH W SPOŁECZEŃSTWIE. ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIA I OSAMOTNIENIA OSÓB STARSZYCH ORAZ ICH INTEGRACJA Z MŁODSZYMI MIESZKAŃCAMI MIASTA PRUSZKOWA. PODTRZYMYWANIE KONTAKTÓW OSÓB STARSZYCH Z RÓWIEŚNIKAMI ORAZ PROWOKOWANIE OKAZJI DO ZAPOZNAWANIA NOWYCH ZNAJOMYCH. CELE TE, REALIZOWANE BĘDĄ ZA POMOCĄ CYKLICZNYCH SPOTKAŃ SENIORÓW ORAZ WYJAZDÓW INTEGRACYJNO-REKREACYJNYCH. DZIAŁANIA MAJA NA CELU AKTYWIZACJE ŚRODOWISK SENIORSKICH.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

MIESZKAŃCY MIASTA PRUSZKOWA 60+