"Strefa rekreacji " ogólnodostępna, przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie

Kategoria

Obszar II

Koszt zadania po weryfikacji

149000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie , 05 -800 Pruszków, ul. Mostowa 6


3. Opis projektu

- stół betonowy plenerowy do gier (szachy, warcaby, chińczyk itp.), stół +ławeczki ----- 2 sztuki

- stół betonowy plenerowy do tenisa stołowego ----- 2 sztuki

- piłkochwyty ( słupy i siatki za zabezpieczeniami ) siatka ochronna na duże tartanowe boisko --- dł. 160 m , wys. 6m

- tablica informacyjna (regulamin korzystania ze stołów do gry)


4. Uzasadnienie realizacji projektu

-zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z infrastruktury sportowej przy równoczesnej aktywności w różnych sektorach boiska

-ograniczenie uciążliwości sąsiedztwa boiska sportowego ( np. piłki przechodzące na prywatne posesje mieszkańców, graniczące z terenem szkoły)

-promocja ruchu i ćwiczeń na świeżym powietrzu

-aktywny wypoczynek

-wzbogacenie oferty sportowej

-"strefa rekreacyjna" nie będzie służyła tylko uczniom, ale popołudniami, wieczorami a także w weekendy całej społeczności dzielnicy Żbików

-wspólne (rodzinne i koleżeńskie) spędzanie czasu wolnego


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Dzieci, młodzież - uczniowie Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych od godziny 8.00 do godziny 17.30

Popołudniami, wieczorami w weekendy społeczność dzielnicy Żbików