Stacja roweru miejskiego Żwirowisko

Kategoria

Obszar VII

Koszt zadania po weryfikacji

166000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Pruszków, Park Żwirowisko, działka 349 (najlepiej w zasięgu monitoringu miejskiego)


3. Opis projektu

W ramach projektu powstanie stacja roweru miejskiego „Żwirowisko”. W tym celu należy:

- sporządzić projekt,

- przygotować grunt, w tym wyłożenie kostką granitową,

- zainstalować stację roweru miejskiego na 12 stanowisk,

- zakup 8 rowerów miejskich.

Projekt przewiduje też roczne utrzymanie stacji roweru miejskiego Żwirowisko.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Problemy do rozwiązania:

- utrudniony dostęp do PKP i WKD – rodzice odprowadzający dzieci do przedszkola i żłobka, mieszkańcy os.Prusa, aby skorzystać z komunikacji miejskiej muszą iść na pętlę na os. Staszica na ul. Plantowej na wysokości SP. 2,

- uboga infrastruktura rekreacyjna na os. Prusa,

- uzupełnienie komunikacji miejskiej,

- przybliżenie parku znajdującego się na obrzeżu miasta mieszkańcom Pruszkowa,

- problemy z parkowaniem przy WKD i PKP.

Cele do zrealizowania:

- ułatwiony dostęp do PKP i WKD, przy których są lub będą stacje roweru miejskiego,

- możliwość dojechania rowerem np. do SP 2 i przesiadka do komunikacji miejskiej,

- ułatwienie dotarcia mieszkańcom os. Prusa do oddalonej infrastruktury rekreacyjnej Pruszkowa, np. Centrum Kultury, Parku Mazowsze,

- możliwość korzystania ze stacji rowerowych i infrastruktury gminy Michałowice, np. dojazd nad Zalew Komorowski, WKD Komorów, gdzie zlokalizowane są stacje roweru miejskiego,

- ułatwienie poruszania się po mieście,

- ułatwienie mieszkańcom Pruszkowa korzystania z Parku Żwirowisko,

- zmniejszenie liczby samochodów parkujących przy PKP i WKD.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Ogół mieszkańców Pruszkowa w tym:

- rodzice dzieci chodzących do przedszkola i żłobka,

- mieszkańcy os. Prusa chcący dotrzeć do innych części Pruszkowa np. stacja PKP i WKD,

- dzieci z os. Prusa uczęszczający do sp 2,

- osoby chcące rekreacyjnie jeździć na rowerze,

- inni mieszkańcy Pruszkowa chcący dojechać rowerem na Os. Prusa oraz chcących korzystać z uroku Parku Żwirowisko.