Nowe oblicze "Dzwonu Żbikowa"

Kategoria

Obszar II

Koszt zadania po weryfikacji

20200 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Pruszków-Żbików


3. Opis projektu

Czasopismo lokalne-parafialne wydawane społecznie, którego początki sięgają 1928 r. Z inicjatywy grupy osób ponownie jest wydawane od 1991r. Pismo o 90 letniej historii.

Chcemy, aby nowe oblicze Dzwonu Żbikowa dotarło do wszystkich domów w Żbikowie

i nie tylko. Pragniemy zarazić wszystkich mieszkańców miasta naszym czasopismem.

Warto wiedzieć na bieżąco co dzieje się na terenie Żbikowa. Dzięki Budżetowi

Obywatelskiemu mamy realną szansę, aby zrealizować ten cel.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Poprzez zwiększenie nakładu mamy realne szanse na dotarcie do większej liczby

mieszkańców naszego miasta. Pragniemy, aby Dzwon Żbikowa znalazł się niemalże w

każdej skrzynce pocztowej. Aktualnie czasopismo "Dzwon Żbikowa" wydawane jest

bezpłatnie i tylko 10% w kolorze (aktualnie 2 strony w kolorze z 20 stron). Nowe

oblicze czasopisma pozwoli na wydawanie go w całości w kolorze i w większej ilości

stron. Planujemy, oprócz wydawanej wersji papierowej, uruchomienie wersji

elektronicznej czasopisma "Dzwon Żbikowa".


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest wszystkich grup wiekowych od najmłodszych czytelników do

najstarszych parafii Żbikowskiej (Żbików, Bąki, Gąsin) oraz całego miasta Pruszkowa.

Pismo to wzbogaci wiedzę o środowisku w którym żyjemy. Warto, aby pismo dotarło

do każdego z nas.