Znani i nieznani ludzie z Pruszkowa

Kategoria

Obszar II

Koszt zadania po weryfikacji

3500 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Pruszków-Żbików


3. Opis projektu

Spotkania z ciekawymi ludźmi znanymi i nieznanymi z Pruszkowa. Projekt ten ma na celu dotarcia jak najszerszego grona, aby zapoznać się z pamiętaną i niepamiętaną historią Żbikowa i całego Pruszkowa.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Stawiamy na spotkania z historią naszego miasta dostępną poprzez organizowanie spotkań ze znanymi i nieznanymi ludźmi z Pruszkowa. Cykliczne spotkania z historią naszego miasta kierowane są wszystkich grup wiekowych, a w szczególności kierowane do młodzieży.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest wszystkich grup wiekowych od najmłodszych do najstarszych z terenu Żbikowa i całego miasta Pruszkowa. Projekt zakłada również spotkania z wybitnymi ludźmi ważnymi dla naszego miasta.