Piesi, rowerzyści i psiarze

Kategoria

Obszar III

Koszt zadania po weryfikacji

22165 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

pasy dróg i teren w zarządzie miasta


3. Opis projektu

Wyznaczenie brakujących przejść dla pieszych oraz uzupełnienie chodników w celu zapewnienia jednoznacznego pierwszeństwa pieszych na uczęszczanych skrzyżowaniach i zwiększenia ich bezpieczeństwa. Zwiększenie komfortu mieszkańców i estetyki okolicy poprzez zapewnienie torebek na psie odchody przy miejskich koszach na śmiecie.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

W związku z ciągłym i znaczącym zwiększaniem się ruchu kołowego na ulicach Malich (w tym skokowy przyrost liczby pojazdów na ul. Lazurowej w związku z połączeniem z intensywnie urbanizowanymi polami regulskimi) należy zwiększyć bezpieczeństwo pieszych poprzez wyznaczenie "explicite" przejść dla pieszych na skrzyżowaniach z największym ruchem tak aby piesi mieli tam bezwzględne i oczywiste pierwszeństwo oraz poprzez uzupełnienie chodników, tak aby nie było konieczności schodzenia na ulicę w "kolizyjnych" miejscach. Projekt niewielkim kosztem znacząco zwiększy bezpieczeństwo pieszych i poprawi komfort poruszania się pieszych i rowerzystów a także kierowców. Zapewnienie toreb na psie odchody ułatwi życie właścicielom psów którzy sprzątają po swoich towarzyszach.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt ułatwi życie i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców a w szczególności dotyczy to dzieci i osób starszych.