NOWE KOSZE NA ŚMIECI

Kategoria

Obszar III

Koszt zadania po weryfikacji

12000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

kosze na śmiecie przy pieszych trasach do Tworek i wzdłuż WKD


3. Opis projektu

Dostawienie miejskich koszy na śmiecie w newralgicznych miejscach – na wyjściu z pól szpitala Tworkowskiego i w okolicach „szlaku pieszego” wzdłuż torów WKD (w ciągu ul. Błękitnej)

Lokalizacje nowych koszy:

- na zachodnim krańcu ul. Krakusa

- na południowym krańcu ul. Kaczanowskiego

- na północnym krańcu ul. Lotników

- na północnym krańcu ul. Zamiejskiej

- na północnym krańcu ul. Zecerskiej


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Mieszkańcy skarżą się, że na/pod ich posesje wyrzucane są śmieci przez osoby spacerujące w rejonie pól tworkowskich i idące do przystanku WKD wzdłuż torów.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

wszyscy poruszający się po Malichach