Czujnik zanieczyszczenia powietrza dla Malich

Kategoria

Obszar III

Koszt zadania po weryfikacji

2607.90 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Czujnik zanieczyszczenia powietrza dla Malich


3. Opis projektu

W ramach projektu "Czujnik zanieczyszczenia powietrza dla Malich" planujemy rozbudowę miejskiego systemu monitorowania jakości powietrza o czujnik umieszczony na terenie dzielnicy Malichy. Czujnik ma działać w tym samym systemie - zakupiony u tego samego dostawcy co czujniki miejskie.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

1 marca zostały zainstalowane czujniki na obiektach oświatowych. Dzielnica Malichy nie posiada żadnej miejskiej placówki oświatowej, urzędu, biblioteki czy miejskiej przychodni, ale jest jednak integralną częścią Miasta Pruszkowa. Najbliższy czujnik znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1, na ulicy Topolowej (dzielnica Tworki).

Ze względu na niejednorodny charakter występowania smogu oraz na bliskość do Piastowa które od lat zmaga się z problemem wysokiego zanieczyszczenia powietrza, umiejscowienie takiego czujnika również w Malichach jest wysoce uzasadnione.

Zadanie da się wykonać w jednym roku budżetowym. Trzeba uiścić stosowny abonament i można to zrobić jednorazowo.

Zapewnienie dostępu do sieci WiFi lub do energii elektrycznej można zrealizować wykorzystując kolokację z punktami dostępu do miejskiego internetu bezprzewodowego.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Wszyscy, bez względu na wiek, mieszkańcy Pruszkowa, a szczególnie dzielnicy Malichy.