MINI SKATEPARK NA GĄSINIE

Kategoria

Obszar I

Koszt zadania po weryfikacji

159913.12 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

05-800 Pruszków, ul. Malwy - obręb 15 działka 4/1

Właściciel: Urząd Miejski w Pruszkowie


3. Opis projektu

W ramach tego projektu zostanie wyrównany teren fragmentu działki 4/1 wzdłuż ulicy Malwy. Przygotowany teren będzie miał podłoże utwardzone. Na powstałym terenie ustawione zostaną elementy do jazdy na deskorolce: bank ramp, quarter pipe, grindbox, platforma, ławka i poręcz prosta.

Połączenie terenu z asfaltową alejką, która ma powstać wokół nowo powstałego boiska, powiększy teren skateparku. Wokół skateparku zostanie nasadzona zieleń (trawa i krzewy).


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Cel realizacji:

powiększenie przestrzeni pozwalającej na aktywny wypoczynek, relaks i uprawianie sportu przez mieszkańców dzielnicy.

Problemem naszej dzielnicy jest fakt,

że nie ma tu miejsc do aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, parku. Niewielka przestrzeń publiczna dokucza mieszkańcom w integrowaniu się i aktywnym spędzaniu czasu.

Potrzeba realizacji projektu podyktowana jest

bardzo dynamicznym rozwojem Gąsina. Stale rosnąca liczba dzieci i młodzieży chcących aktywnie spędzić czas korzysta z boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, która w związku z planowaną budową zamieni się w plac budowy. Usytuowanie naszej dzielnicy z dala od miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby z takiej oferty skorzystać jest utrudnieniem. Rozbudowa przestrzeni miejskiej umożliwi większą integrację mieszkańców oraz zaspokoi potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu w najbliższym otoczeniu.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Bezpośrednimi odbiorcami zrealizowanych działań będzie cała społeczność dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzież. Obiekt będzie służył także mieszkańcom innych dzielnic, jeżeli będą chcieli z niego korzystać. Realizując projekt na gruntach miejskich, dostęp do niego będzie swobodny, ograniczony jedynie regulaminem bezpiecznego korzystania z tego miejsca, jaki ma zastosowanie do podobnych stref rekreacji w mieście.