Czyste i zielone Tworki

Kategoria

Obszar III

Koszt zadania po weryfikacji

71000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Projekt będzie realizowany na całym obszarze dzielnicy Tworki


3. Opis projektu

- W ramach projektu zostanie ustawione około 15 betonowych koszy na śmieci oraz około 13 podajników torebek na psie odchody na terenie dzielnicy Tworki.

- W ramach projektu zostanie ustawiona tablica ogłoszeniowa przy Szkole Podstawowej nr. 1 przy ul. Topolowej 10

- W ramach projektu zostanie ustawiona tablica podświetlana z planem dzielnicy w okolicy stacji WKD Tworki (np. skrzyżowanie ul. Partyzantów z Natolińską)

- W ramach projektu zostaną wykonane nasadzenia dekoracyjnych krzewów na końcu ulicy głównej na wysokości działek 422 i 423

- W ramach projektu zostaną ustawione 2 nowoczesne donice wraz z obsadzeniem trzykrotnym roślin w okolicy Szkoły Podstawowej nr. 1 przy ul. Topolowej 10

- W ramach projektu zostanie ustawiona ławka przy Szkole Podstawowej nr. 1 przy ul. Topolowej 10


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Dzielnica Tworki boryka się z problemem zbyt małej ilości koszy na śmieci, a także z psimi odchodami. Przewidziana w projekcie tablica z planem miasta zlokalizowana w okolicy stacji WKD ma pomóc osobom przejezdnym rozeznać się w planie ulic w dzielnicy. Tablica ogłoszeniowa ma za zadanie ograniczyć liczbę przyklejanych „na dziko” ogłoszeń na słupach i drzewach. Roślinność ma podnieść atrakcyjność wybranych miejsc w dzielnicy.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Pruszkowa