Psie sprawy - montaż dystrybutorów torebek na psie odchody w obszarze nr V

Kategoria

Obszar V

Koszt zadania po weryfikacji

70200 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Projekt będzie realizowany w Obszarze V na terenie Parku Potulickich (działka 501, 485, 497 obr. 23) i Anielin Wschodni (działki 22/1, 23/3, 23/4, 23/5, 24 obr. 21) oraz łąki koło toru kolarskiego ( działki 654, 4/1, 5/1, 4/3, 5/3, 8/23 obr. 24) + Dodatkowo na ulicy Andrzeja, Adama, Lipowa, Kopernika, Hubala i innych ulicach.


3. Opis projektu

Projekt przewiduje montaż dystrybutorów torebek na psie odchody na terenie obszaru V.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

W Pruszkowie brakuje podajników torebek na psie odchody, co powoduje duże uciążliwości dla pieszych - w szczególności tam, gdzie jest zieleń.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Właściciele psów