Kategoria

Obszar I

Koszt zadania po weryfikacji

32800 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie ul. Pływacka 16


3. Opis projektu

Cykl spotkań tematycznych związanych z problemami społecznymi, wychowawczymi, a także tematy poruszające samorozwój, zdrowie, higienę.

Przykładowy harmonogram:

1. Spotkanie z dietetykiem,

2. Warsztaty haftu słowiańskiego,

3. Spotkanie z doradcą rozwoju osobistego,

4. Warsztaty - podstawy szydełkowania,

5. Spotkanie - kosmetyka naturalna,

6. Warsztaty - "jak oddychać pełną piersią",

7. Warsztaty florystyka,

8. Spotkanie z psychologiem dziecięcym,

9.Warsztaty z gliną,

10 Warsztaty kaligrafii (skupienie i wyciszenie) i inne.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt umożliwi integrację mieszkańców, twórcze wykorzystanie ich czasu. A także poszerzenie ich wiedzy i wymianę doświadczeń w różnorodnych tematach.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Cykl będzie opierał się na naprzemiennych spotkaniach otwartych i warsztatach w określonych grupach. Z projektu mogą korzystać mieszkańcy(nki) w wieku 18-60 lat.