Plac zabaw dla dzieci 0-3 lat

Kategoria

Obszar V

Koszt zadania po weryfikacji

155764.73 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Żłobek Miejski nr 1 ul. Hubala 3


3. Opis projektu

Założeniem projektu jest modernizacja placu zabaw tak, aby był przeznaczony w swoim użytkowaniu dla dzieci najmłodszych (0-3). Projekt obejmuje zakup i montaż nowych, bezpiecznych urządzeń zabawowych tj. np: huśtawki, karuzele, zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią i różnorodnymi ścieżkami manipulacyjnymi. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod zabawkami.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest powstanie placu zabaw, który byłby przyjazny dla dzieci i ich opiekunów, rodzeństwa. Ma na celu pobudzić wyobraźnię dzieci i ich rozwój fizyczny, ale przede wszystkim stworzyć im bezpieczne miejsce do zabawy, które byłoby chętnie odwiedzane. Taki plac zabaw jest miejscem, gdzie dzieci uczą się współdziałania w grupie oraz zdobywania nowych doświadczeń.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Największą grupą odbiorców będą dzieci w wieku 0-3, a także ich opiekunowie i rodzeństwo. Plac zabaw będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców w ramach festynów, dni otwartych i innych wydarzeń organizowanych przez żłobek.