Posprzątajmy po pupilach

Kategoria

Obszar I

Koszt zadania po weryfikacji

49000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Gąsin ulice w/g oznaczenia na mapie


3. Opis projektu

Zakup i montaż 15 koszy na psie odchody na terenie dzielnicy Gąsin.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu pozwoli na polepszenie estetyki terenów zielonych w dzielnicy oraz poprawi komfort mieszkańców. Dzięki rozmieszczeniu koszy posiadacze czworonogów wyprowadzanych na całej dzielnicy będą chętniej sprzątać po swoich pupilach gdyż będą mieli ułatwione pozbycie się odchodów.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Beneficjentami zadania będą wszyscy mieszkańcy naszej dzielnicy oraz spacerowicze wyprowadzający psy ze schroniska.