Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców - instalacja monitoringu na skrzyżowaniach Armii Krajowej / Księcia Józefa oraz Księcia Trojdena / Chrobrego

Kategoria

Obszar IV

Koszt zadania po weryfikacji

161985 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Teren u zbiegu ulic Księcia Trojdena i Bolesława Chrobrego - 1 kamera

Teren u zbiegu ulic Księcia Trojdena i Armii Krajowej i Księcia Józefa - 1 kamera


3. Opis projektu

Instalacja monitoringu

Projekt obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej z pomiarami geodezyjnymi, prace ziemne, instalacja oraz podłączenie kamer do sieci monitoringu miejskiego.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia lokalnej społeczności poprzez instalację monitoringu. Obecnie na wskazanym obszarze w godzinach nocnych często dochodzi do zakłócania spokoju, zdarzeń drogowych oraz kradzieży.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Monitoring zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym w rejonie wskazanych ulic, okolicznym mieszkańcom a także poprawi komfort i bezpieczeństwo życia lokalnej społeczności.