Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja / ul. POW (Żbików)

Kategoria

Obszar II

Koszt zadania po weryfikacji

71000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Skrzyżowanie ul. 3-go Maja / ul. POW (Żbików)


3. Opis projektu

Doświetlenie dwóch z czterech przejść dla pieszych:

1) przez ul. 3-go Maja na wysokości pomnika Kościuszki.

2) przez ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) - obok sklepu spożywczego "Miś".


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. 3-go Maja.

Skrzyżowanie ul. 3-go Maja i ul. POW (ul. Warsztatowa) jest jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w tej części miasta. Obecny układ lamp ulicznych powoduje, że powyższe przejścia dla pieszych są bardzo słabo oświetlone. Doświetlenie tych przejść pozwoliłoby na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz poprawę widoczności dla kierowców samochodów.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Z efektu projektu będą korzystać wszyscy uczestnicy ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego tej części miasta.