Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja / ul. Łączniczek AK (Żbików)

Kategoria

Obszar II

Koszt zadania po weryfikacji

107000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Skrzyżowaniu ul. 3-go Maja / ul. Łączniczek AK (Żbików)


3. Opis projektu

Doświetlenie trzech przejść dla pieszych:

1) dwa przez ul. 3-go Maja na wysokości ul. Łączniczek AK

2) jedno przez ul. Łączniczek AK - obok sklepu spożywczego "Fresh"


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. 3-go Maja.

Skrzyżowanie ul. 3-go Maja i ul. Łączniczek AK jest jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w tej części miasta. Obecny układ lamp ulicznych powoduje, że powyższe przejścia dla pieszych są bardzo słabo oświetlone. Doświetlenie tych przejść pozwoliłoby na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz poprawę widoczności dla kierowców samochodów.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Z efektów projektu będą korzystać wszyscy uczestnicy ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego tej części miasta.