Kategoria

Obszar VI

Koszt zadania po weryfikacji

83000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Obszar nr 6


3. Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie jednego pikniku składającego się z sześciu bloków tematycznych.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt kierowany jest do mieszkańców miasta Pruszkowa bez względu na wiek a w szczególności dla uczniów szkół średnich oraz absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana. W ramach projektu odbędą się spotkania, konferencje , warsztaty i koncerty.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest do mieszkańców Pruszkowa z obszaru nr 6, ale również do mieszkańców całego miasta a w szczególności do młodzieży licealnej.